BAZEN İNSAN – 100

İnsanlar sesi kötü olduğu halde güzel olduğuna inanan, sesi güzel olduğu halde kötü olduğuna inanan, sesi kötü olduğu halde güzel olduğuna inandırılan, sesi güzel olduğu halde kötü olduğuna inandırılan ve sesi olduğu halde sesi dahi çıkmayanlar olarak beşe ayrılır bazen. Bu durumu aldatılanlar ve kadir bilmezler veya aldananlar ve böbürlenenler olarak sadeleştirebilir, üstelik yalnızca ünlüler ve ünsüzler ya da sesliler ve sessizler veya uyanıklar ve uyuyanlar ya da görülenler ve görenler olarak, kimseye bir katkısı olmasa dahi yalnızca üretkenç oyun mahiyetinde sonsuzluğa doğru, bırakabiliriz de.

Çün insan doğurmaya meyyal olandır bazen.